Mimopražská pracoviště

  • Hradec Králové – územní pracoviště organizačních útvarů ČNB
  • Brno – územní pracoviště organizačních útvarů ČNB
  • Ostrava – územní pracoviště organizačních útvarů ČNB
  • České Budějovice – územní pracoviště organizačních útvarů ČNB
  • Plzeň – územní pracoviště organizačních útvarů ČNB
  • Ústí nad Labem – územní pracoviště organizačních útvarů ČNB