Ústřední svaz peněžnictví v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1941 - 1948

Obsah fondu:
Protokoly plenárních zasedání představenstva 1941 - 1949; Dokumenty z obchodní činnosti: svazové banky, filiálky a pobočky, národní správa, peněžnictví apod;

Rozsah: 3,40 bm

Ústřední svaz peněžnictví byl zřízen v roce 1941. Převzal činnost Poradního sboru ve věcech peněžnictví, Ústředního smírčího orgánu a Svazu československých bank a byla mu uložena i další činnost: být peněžním ústavům nápomocen radou, zastupovat, hájit a obstarávat jejich společné zájmy, jakož i obstarávat společné úkoly peněžnictví.
Ústřední svaz peněžnictví se dělil na tři skupiny:
1. Hospodářská skupina "Soukromé bankovnictví" (banky, bankéři a sensálové)
2. Hospodářská skupina "Peněžní ústavy s veřejnými úkoly"
3. Hospodářská skupina "Úvěrní družstva" (družstevní, zemědělská, záložny občanské, živnostenské a dělnické).
Ústřední svaz peněžnictví a jeho skupiny podléhaly dohledu ministerstva financí. Členství peněžních ústavů ve Svazu bylo povinné. Ústřední svaz peněžnictví zanikl začátkem roku 1949 nařízenou likvidací.