Svaz československých bank v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1917 - 1941

Obsah fondu:
Protokoly předsednictva, výborů, komisí a valných hromad 1917 - 1941;

Rozsah: 26,30 bm

Svaz byl založen v roce1917 a zanikl v roce 1941 zřízením Hospodářské skupiny "Soukromé bankovnictví" při Ústředním svazu peněžnictví.
Účelem Svazu byla ochrana společných zájmů (jpg, 92 kB) československých (jpg, 100 kB) bank (jpg, 83 kB). Účelu se dosahovalo společnými poradami bank, závaznými usneseními, opatřováním právních porad a pomoci, zastupováním společných stavovských zájmů a budováním přátelského poměru mezi bankami, sjednáváním společných akcí hospodářského rázu, sjednáváním kartelových dohod a pod.