Řeznicko - uzenářská banka v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

 Časový rozsah fondu: 1919 - 1942rub_obr_01

Obsah fondu:
Protokoly správní rady, výkonného výboru (administrativní, úvěrové), dozorčí komise, představenstva filiálek a písemnosti vyplývající z obchodní činnosti banky, účetní knihy;

Rozsah: 4,30 bm

Banka byla založena v roce 1921 jako oborová obchodní banka pro příslušníky stavu řeznického a uzenářského a oborových družstev. Mimo to prováděla běžné bankovní obchody. Její akciový kapitál činil původně 12 milionů Kč. Postupně byl zvýšen až na 20 milionů Kč, ale poté snížen na 8 milionů Kč.
Banka ukončila svoji činnost v roce 1942, kdy byla sloučena s Pražskou úvěrní bankou v Praze.