Hostinský úvěrní ústav v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1908 - 1948

Obsah fondu:
Protokoly správní rady a národní správy;
Protokoly ředitelství;
Protokoly dozorčí rady;
Protokoly valných hromad;
Dokumenty z obchodní činnosti;

Rozsah: 2,00 bm

host_uv_ust_obr_01Ústřední záložna českých hostinských v Praze byla založena v roce 1902 a v roce 1920 změněna na Hostinský úvěrní ústav, s r.o. v Praze. Účelem ústavu bylo provozování obchodů finančních sloužících k podpoře potřeb členů, podpora živností hostinských, jakož i obchodů podniků stavu hostinského a příbuzných živností.
Při reorganizaci československého peněžnictví v roce 1948 byl ústav převzat Živnostenskou bankou v Praze.