Fond národní obnovy

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1946 - 1969

Obsah fondu:
Dokumentace o cennostech zabavených z politických důvodů československým občanům 1946 - 1969
Pohledávky za dlužníky z přídělů konfiskátů 1951 - 1954

Rozsah: 31,70 bm

Opatřením Ministerstva financí na základě § 2 zákona č. 182/1950 Sb., bylo stanoveno, že pohledávky československého státu resp. bývalého Fondu národní obnovy v Praze vzešlé z prodejů, přídělů apod. konfiskovaného majetku, přecházejí na ústavy lidového peněžnictví. Zprostředkováním této cesse byly pověřeny krajské pobočky Státní banky československé. V archivu ČNB jsou tímto archivovány doklady, mající vztah k akci 2141/46.