Escompte Gesellschaft für Industrie und Handel R.G.m.b.

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1900 - 1939

Obsah fondu:
Bilance,
Protokoly správní rady
Revize

Rozsah: 0,32 bm

Společnost vznikla v roce 1899. V roce 1918 fúzovala s Prager Escompte Gesellschaft, která byla založena rovněž v roce 1899. Z činnosti obou společností se zachovalo velmi málo písemností, byly proto zpracovány jako jeden celek. Escompte Gesellschaft für Industrie und Handel R.G.m.b.H. byla v roce 1939 likvidována a vymazána ze společenského rejstříku.