Česká komerční banka v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)ckb_obr_02

Časový rozsah fondu: 1920 - 1932

Obsah fondu:
Protokoly správní rady 1920 - 1930;
Protokoly výkonného výboru 1920 - 1930;
Protokoly ředitelských schůzí 1925 - 1929;
Protokoly dozorčí rady 1924 - 1930;
Protokoly valných hromad 1920- 1930;
Výroční zprávy 1920 - 1930;
Dokumenty z obchodní činnosti (např. bilance);

Rozsah: 3,70 bm

 Banka byla založena (jpg, 44 kB) 29.12.1920 a vznikla převzetím československých filiálek banky a akciové směnární společnosti "Mercur" ve Vídni (Bank u. Wechselstuben A.G. "Mercur", Wien). Akciový kapitál činil 50 milionů Kč. Banka převzala z koncernu banky a akciové směnární společnosti "Mercur" pět akciových obchodních společností. Česká komerční banka se kapitálově a úvěrově podílela na celé řadě průmyslových podniků, většinou střední velikosti a převážně německého charakteru. Při krizi bank na počátku 20. let minulého století utrpěla velké ztráty. Správní rada banky došla k přesvědčení, že samostatnost ústavu není možná a proto uvítala námět vlády ke sloučení s nově tvořenou Anglo-československou a Pražskou úvěrní bankou v Praze. K tomuto sloučení došlo v prvé polovině roku 1930.