Bankovní dům Hašek a spol.

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1934 - 1952

Obsah fondu:
Bilance 1945 - 1949
Právní záležitosti 1934 - 1952

Rozsah: 0,33 bm

Protokolovaná komanditní společnost sídlící v Praze. Představitelem firmy byl František Hašek a jeho manželka Eliška. Předmětem podnikání byly všechny druhy bankovních obchodů, zvláště obchody s cennými papíry Za protektorátu byl prodán podíl F. Haška Commerzbank Berlín. V roce 1945 banka obnovila svou činnost, její vedení převzal JUDr. Josef Hašek. V březnu 1948 byla do firmy zavedena národní správa a do roku 1952 byla postupně likvidována.