Informace poskytnuté Českou národní bankou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

duben 2014

 • Česká národní banka poskytla dne 30. dubna 2014 na základě žádosti informace o organizačním uspořádání ČNBvčetně uvedení následujícího odkazu, kde lze požadované informace nalézt.
 • Česká národní banka poskytla dne 17. dubna 2014 na základě žádosti informace k následujícím dotazům.
  Dotaz: Je v rámci Odboru sankčních řízení Sekce licenčních a sankčních řízení vytvořena pozice Hlavní právník pro správní řízení nebo expert pro správní řízení?
  Odpověď: Ano
  Dotaz: Pokud ano, kolik zaměstnanců České národní banky pracuje na těchto pozicích?
  Odpověď: 10
  Dotaz: Pokud jsou tyto pozice nově vytvářeny, jaký je předpokládaný počet pracovníků na těchto pozicích?
  Odpověď: 13
 • Česká národní banka poskytla dne 17. dubna 2014 na základě žádosti informace k dotazu ohledně právního nároku České kanceláře pojistitelů na úhradu příspěvku nepojištěných podle ustanovení § 24c zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů včetně uvedení příslušných odkazů. 
  /cs/dohled-financni-trh/vykon-dohledu/upozorneni-pro-verejnost/upozorneni-pro-verejnost-k-povinnosti-sjednat-pojisteni-odpovednosti-za-skodu-zpusobenou-provozem-vozidla/.
  https://www.cnb.cz/cs/casto-kladene-dotazy/Provozovani-vozidla-bez-pojisteni-odpovednosti-za-skodu-zpusobenou-provozem-vozidla-tzv.-povinneho-ruceni/
  http://www.bezpojisteni.cz/otazky-a-odpovedi
 • Česká národní banka poskytla dne 11. dubna 2014 na základě žádosti informace o organizačním uspořádání České národní banky odkazem na internetové stránky ČNB
  /cs/o-cnb/106/informace-o-povinnem-subjektu/
  http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/organizacni_struktura/ustredi/
 • Česká národní banka poskytla dne 8. dubna 2014 na základě žádosti informace, týkající se 100 Kč bankovky neplatného vzoru 1993 (série A, TdLR). Žadatel uvedl, že tento vzor byl vytištěn se sériovými čísly 01-70. Mezi sběrateli se však objevilo několik exemplářů série A71. Česká národní banka poskytla informaci, že má podrobně zpracované údaje o sériování a číslování bankovek vyrobených od roku 1993 v tuzemsku, nikoliv však bankovek 50, 100 a 500 Kč neplatných vzorů, vytištěných v roce 1993 ve firmě Thomas De La Rue. Česká národní banka při výrobě bankovek nepožaduje jako náhradu za chybotisky totožně dočíslované exempláře. Rozpětí použitých sérií a čísel je tedy větší než skutečně dodané množství. Zatímco Státní tiskárna cenin pokračuje při náhradě za chybotisky standardní řadou, TDLR podle staré praxe britských obchodních tiskáren nahrazuje chybotisky exempláři odlišného sériového písmene, v případě bankovek vzoru 1993 písmenem Z. Sériové písmeno A jako náhradní nedává smysl. Bankovka 100 Kč má 28 cedulí na archu, jednotlivé tiskové etapy v jednom sériovém písmeni tedy činí rozpětí 01-28, 29-56 a 57-84.
 • Česká národní banka poskytla dne 1. dubna 2014 na základě žádosti informace ohledně dotazu na evidenci žadatelky v registru pojišťovacích zprostředkovatelů konkrétním odkazem na registr pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí (dále jen „registr“). Dále byla podána informace, že potvrzení o evidenci ČNB nevydává. Každému subjektu, který je zapsán do registru, se bezprostředně po zaregistrování zasílá osvědčení o zápisu do registru. Na požádání registrovaného subjektu je v případě potřeby možné vystavit opis tohoto osvědčení, který podléhá správnímu poplatku ve výši 50,- Kč (kontakt: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, odbor licenční).