Informace ČNB k deníku obchodníka

Metodické informace k deníku obchodníka

Informace ke způsobu vykazování

Právní předpisy

Ostatní dokumenty a odkazy

 


Dotazy k deníku obchodníka lze zasílat na elektronickou adresu deocp.info@cnb.cz. Na tuto adresu mohou být též zaslány údaje kontaktních osob obchodníka s cennými papíry, které budou využity Českou národní bankou k operativnímu upřesňování a doplňování informací o deníku obchodníka.