Seminář ČNB k oznámení vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru prostřednictvím aplikace REGIS

Dovolujeme si informovat, že Česká národní banka připravila seminář k podávání oznámení vázaného zástupce a zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Nově přijatý zákon, který nabude účinnost dne 1. prosince 2016, zavádí výše uvedená oprávnění pro zprostředkovatele spotřebitelského úvěru, k jejichž vzniku bude vyžadováno oznámení prostřednictvím elektronické aplikace České národní banky pro registraci subjektů, tj. prostřednictvím informačního systému REGIS – www.cnb.cz/cnb/regis.

Kromě představení uvedeného informačního systému bude cílem semináře informování o postupu podávání těchto oznámení. Zároveň bude upozorněno na některé skutečnosti, které ovlivňují kvalitu a rychlost zpracování hromadných oznámení, jež vyplynuly ze zkušeností při zavádění tohoto systému v jiných sektorech finančního trhu.

Seminář se uskuteční ve středu 9. listopadu 2016 od 9:00 v budově Kongresového centra České národní banky, Na Příkopě 28, Praha 1 (vchod ze Senovážného náměstí).

V případě Vašeho zájmu prosíme o potvrzení účasti prostřednictvím e-mailu na adresu registrace.subjektu@cnb.cz s uvedením jména a příjmení, organizace, předpokládaného druhu oprávnění k činnosti zastoupeného podle nového zákona, plánovaného počtu vázaných zástupců nebo zprostředkovatelů vázaného spotřebitelského úvěru a e-mailového kontaktu nejpozději do 4. listopadu 2016. Vzhledem k omezené kapacitě sálu je možná účast pouze jednoho zástupce z každé organizace. Další organizační záležitosti spojené se seminářem budou zaslány na obdržené e‑mailové adresy.

Oznámení bude činit vždy zastoupený, tj. osoba oprávněná poskytovat spotřebitelský úvěr nebo samostatný zprostředkovatel, a v přechodném období také osoba, která o oprávnění k činnosti podle zákona o spotřebitelském úvěru požádala, a to až do rozhodnutí o žádosti. Seminář je proto určen pouze pro zastoupené, nikoli pro osoby zapisované do seznamu.

Případné dotazy směřující k výše uvedené problematice doporučujeme zaslat písemně společně s potvrzením účasti.

Další informace k podávání žádostí dle zákona o spotřebitelském úvěru jsou zveřejněny na internetové stránce Povolovací a schvalovací řízení podle zákona o spotřebitelském úvěru.