Zveřejnění úpravy druhé části metodiky 2015 na základě jednotných reportovacích rámců EU – úprava datového typu

Dne 18. 3. 2015 byla zplatněna metodika EBA20150302 pro data sestavovaná k 31. 3. 2015 ve funkční oblasti EU_banky_DZ_OCP. Jedná se o úpravu druhé části metodiky 2015 pro výkazy na základě jednotných reportovacích rámců EU v oblasti obezřetného podnikání, které byly připraveny Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA) a jsou v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím obezřetnostní požadavky (CRR). V rámci webové prezentace metodiky v systému SDNS jsou tyto výkazy zařazeny v oblasti EU_banky_DZ_OCP, metodika EBA20150302.

Ve zplatněné metodice byla provedena úprava datových typů u informačních prvků s hodnotami vvkazovanými v Kč tak, že pro všechny tyto informační prvky byl datový typ n11T resp. nS11T změněn na n11_3T resp. nS11_3T. Znamená to, že datový typ je nyní v tis. Kč se třemi desetinnými místy, tedy prakticky v jednotkách Kč. Úprava se provádí z důvodu zasílání dat do EBA, která vyžaduje přesnost na jednotku v tisících ve vykazované měně. Následně (v dalších metodikách) budou postupně změněny odchylky v kontrolách nastavených v MtS tak, že bude vyžadována přesnost na +/- 500 v jednotkách Kč.
Dále byl v této metodice na vyžádání uživatelů zaveden nový parametr P0262 - Časová pásma zbytkové splatnosti, který je nyní použit pro výkazy AMSIFE/AMKIFE – Zatížení aktiv.