Informace k integraci dohledu nad kapitálovým trhem

Upozornění pro veřejnost - správní poplatky a další úhrady v souvislosti se správními řízeními - čísla účtů rozdělená podle účelu platby
20.4.2006

Česká národní banka nadále nebude přijímat od veřejnosti správní poplatky ani jiné úhrady v souvislosti se správními řízeními ve formě kolkových známek. ČNB je samostatnou právnickou osobou, není napojena na státní rozpočet a nemůže proto akceptovat platbu za správní úkon prostřednictvím kolků....

Integrace dohledu nad finančním trhem - praktické informace
28.3.2006

1. dubna 2006 nabude účinnosti zákon č. 57/2006 Sb., o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem, který byl zveřejněn ve Sbírce zákonů dne 8. března 2006. Dohled nad finančním trhem v ČR bude k 1. dubnu 2006 integrován do České národní banky (ČNB), která převezme agendu Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijním připojištění Ministerstva financí (ÚDPP), Komise pro cenné papíry (KCP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ)....

Zasedání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem
28.3.2006

V pondělí dne 27. března 2006 proběhla poslední schůzka Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem sloužící pro koordinaci aktivit České národní banky, Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry při dohledu nad finančním trhem....

Zákon k integraci dohledu nad finančním trhem podepsal prezident republiky
22.2.2006

Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 21. 2. 2006 zákon, který umožní integrovat dohled nad finančním trhem do České národní banky. Počínaje 1. dubnem (účinnost zákona) převezme ČNB agendu Komise pro cenné papíry (KCP), Úřadu pro dozor nad pojišťovnictvím a penzijním připojištěním (ÚDPP) a Úřadu pro dohled nad družstevními záložnami (ÚDDZ). Vznikne jednotný dohled nad finančním trhem v ČR, jehož přínosem budou zejména nižší náklady pro stát i finanční instituce a zkvalitnění dohledu....

Informace k postupu integrace dohledu nad finančním trhem
2.2.2006

Dne 2. února 2006 schválil Senát návrh Ministerstva financí a České národní banky integrovat dohled nad finančními trhy do České národní banky....

Informace k postupu integrace dohledu nad finančním trhem
14.12.2005

Dne 7. 12. 2005 schválila Poslanecká sněmovna ve třetím čtení návrh Ministerstva financí a České národní banky integrovat dohled nad finančními trhy do České národní banky....

Zasedání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem
29.11.2005

V pondělí dne 28. listopadu 2005 proběhla schůzka Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem, který slouží pro koordinaci aktivit České národní banky, Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry při dohledu nad finančním trhem....