Upozornění pro veřejnost - správní poplatky a další úhrady v souvislosti se správními řízeními

Česká národní banka nadále nebude přijímat od veřejnosti správní poplatky ani jiné úhrady v souvislosti se správními řízeními ve formě kolkových známek. ČNB je samostatnou právnickou osobou, není napojena na státní rozpočet a nemůže proto akceptovat platbu za správní úkon prostřednictvím kolků.

Správní poplatky je možné hradit bezhotovostním převodem na níže uvedená čísla účtů rozdělená podle účelu platby. Zvláštní účty byly zřízeny také pro úhrady poplatků za makléřské zkoušky a pro úhrady paušálních nákladů správních řízení (nejedná se o správní poplatky). Správní poplatky je možné hradit také v hotovosti na pobočkách České národní banky. Informace o pobočkách ČNB včetně úředních hodin na pokladnách jsou k dispozici na webových stránkách www.cnb.cz v kapitole "O ČNB' http://www.cnb.cz/cs/o-cnb/organizacni-struktura/pobocky/.

Číslo účtu:

Oblast - kapitálový trh

78-69193891/0710

Kolektivní investování a penzijní fondy

86-69193891/0710

Poskytovatelé investičních služeb

94-69193891/0710

Organizátoři trhů, provozovatelé vypořádacího systému a centrální depozitář

107-69193891/0710

Emise cenných papírů

 

Číslo účtu:

Oblast - kapitálový trh (ostatní platby)

35-69193891/0710

Makléřské zkoušky

115-69193891/0710

Náklady správních řízení

 

Číslo účtu:

Oblast - pojišťovnictví

27-69193891/0710

Správní poplatky za registraci a odborné zkoušky zprostředkovatelů pojištění

51-69193891/0710

Správní poplatky ostatní