Zasedání Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem

V pondělí dne 27. března 2006 proběhla poslední schůzka Výboru pro koordinaci dozoru nad finančním trhem sloužící pro koordinaci aktivit České národní banky, Ministerstva financí a Komise pro cenné papíry při dohledu nad finančním trhem.

Představitelé všech tří institucí v úvodu diskutovali o připravovaných zákonech a vyhláškách v oblasti finančního trhu a o aktuálních úkolech dozorů nad bankami, pojišťovnami, penzijními fondy a kapitálovým trhem.

Výbor zhodnotil činnost svých pracovních skupin. Členové výboru se navzájem informovali o aktuálních otázkách praktického výkonu dozoru v jednotlivých sektorech finančního trhu za uplynulé období a vyměnili si informace o práci evropských výborů a pracovních skupin. Část diskuse se týkala spolupráce orgánů dohledu se zahraničními orgány dohledu.

Toto zasedání Výboru bylo v pořadí čtrnácté. Po celou dobu své existence  Výbor zaměřil svou pozornost především na zvýšení kvality dozoru nad trhy a na zefektivňování výměny informací a spolupráce dozorových orgánů. V souvislosti se slučováním dozorů k 1.4. 2006 se v současné době pracuje na nové formě spolupráce mezi Ministerstvem financí a Českou národní bankou.

Pavel Hollmann, předseda prezidia Komise pro cenné papíry
Tomáš Prouza, náměstek ministra financí České republiky
Leoš Pýtr, ředitel sekce bankovní regulace a dohledu České národní banky