Poznámky k sadám československých oběžných mincí 1980-1992

Zpět na stránku Sady československých mincí

1. Doražbou "starších ročníků" se zřejmě rozuměla výroba mincí některých nominálů, které s příslušným ročníkem nebyly  do roku 1979 vůbec raženy nebo již nebyly v zásobách SBČS. Počátečním ročníkem přitom mohl být rok 1961, kdy  začaly být vydávány mince se státním znakem ČSSR (ve sběratelské praxi "nový znak" či "pavéza"). V průběhu let 1972-1978 však byly nominály 5,10 a 50 h nahrazeny novými vzory (novými emisemi) resp. nominály 25 h a 3 Kčs nahrazeny nominály 20 h a 2 Kčs. Staré nominály a vzory přitom ztratily zákonnou platnost a jejich ražba již nebyla možná.

2. K problematice variant viz: Václav Hruška: Československé mince ražené v Královské mincovně v Anglii, Numismatické listy 1/1993, s.12-13.

3. "Novou" emisi československých oběžných mincí připravovala Státní banka československá v letech 1991-1992 s předpokládaným postupným vydáváním nových mincí v letech 1993-1996. V červnu 1992 byla její realizace v důsledku parlamentních voleb a v souvislosti s předpokládaným rozdílným měnovým vývojem České a Slovenské republiky pozastavena.

4. Popis a vyobrazení viz Numismatické listy 5-6/1993, s.172-173.

5. Sada obsahuje 10 Kčs 1990 ("Masaryk"), 1991 ("Štefánik"), 1992 ("Rašín"), 1993 ("Masaryk") a 1993 ("Štefánik").

6. Z důvodů častých "technických obtíží" kremnické mincovny byla data vydání některých ročníků sad měněna, a to i opakovaně. V přehledu uvádíme jen data poslední, tedy skutečné vydání sady.

7. Sada obsahuje 1,5,10,20,50 h, 1,2,5 Kčs a žeton mincovny.

8. Sada obsahuje 1,5,10,20,50 h, 1,2,5,10 Kčs 1991.

9. Mince ražené pouze pro sady.

10. Z toho 20,000.000 ks raženo v Royal Mint Llantrisant.

11. Z toho 10,000.000 ks raženo v Royal Mint Llantrisant.

12. Z toho 7,420.000 ks 10 Kčs vzor 1990, ročník 1990 ("Masaryk") a 10,036.000 ks 10 Kčs vzor 1991, ročník 1991 ("Štefánik").

13. Z toho 5,049.500 ks 10 Kčs vzor 1992, ročník 1992 ("Rašín"), 2,500.000 ks 10 Kčs vzor 1990, ročník 1993 ("Masaryk"), 2,500.000 ks 10 Kčs vzor 1991, ročník 1993 ("Štefánik").

14. Jednotlivé ročníky mají odchylky v potisku přebalu (např. různé jazykové mutace, změna názvu mincovny, změna držitele mincovního regálu, odlišné perokresby mincí), vyskytují se také chyby (např. ... Radu Práce ...).