PSM k 50. výročí vypuštění první umělé družice Země – technická příprava platidla

podmínky soutěže

PSM – Vypuštění první umělé družice Země - technická příprava platidla

Na umělecký návrh pamětní stříbrné mince "Vypuštění první umělé družice Země" byla vyhlášena v červenci 2006 celostátní neomezená anonymní soutěž s uzávěrkou 3. listopadu 2006. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a Internetu. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince a mají o ně nadále zájem, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Soutěže na pamětní stříbrnou minci se zúčastnilo 26 výtvarníků, kteří předložili 34 sádrových návrhů mince. Komise pro posuzování návrhů na české peníze hodnotila předložené sádrové návrhy dne 14. listopadu 2006 v České národní bance za přítomnosti odborného poradce pplk. Mgr. Aleše Knížka, ředitele Vojenského historického ústavu v Praze.

Z hodnocení byl vyloučen jeden návrh pro nesplnění soutěžních podmínek, ostatní podání hodnotila komise v rámci tří soutěžních kol. V prvním kole bylo vyřazeno 23 návrhů, které ne zcela vyjadřovaly zadané téma či obsahovaly výtvarné nebo technické nedostatky v modelaci, kompozici či písmu. Ve druhém kole bylo oceněno sedm návrhů, které byly výtvarně na vyšší úrovni a lépe odpovídaly zadanému tématu.

Do třetího kola postoupily tři návrhy, které podle hodnocení komise měly nejlepší výtvarné zpracování a z hlediska tematického byly taktéž nejvýstižnější. První místo a doporučení k realizaci udělila komise návrhu pana Luboše Charváta. Komise ve svém hodnocení konstatovala, že jeho návrh komplexně vyjadřoval vesmírnou tematiku, měl originální rozlišení struktury ploch počítající s ražbou ve špičkové kvalitě a také kompozici plně vyplňující mincovní plochu. Komise dále udělila dvě snížené druhé ceny. Jednu z nich obdržel pan Vojtěch Dostál za čisté provedení reliéfu i písma a zdařilé zobrazení zeměkoule na rubové straně a druhá byla udělena návrhu akademického sochaře Zbyňka Fojtů za výborně provedený reliéf i písmo v jednotě obou stran.

Bankovní rada se na svém zasedání dne 7. prosince 2006 ztotožnila s názorem komise a schválila realizaci mince podle návrhu pana Luboše Charváta. Emise mince se předpokládá ve čtvrtém čtvrtletí roku 2007.

Zpracovala: sekce peněžní a platebního styku, 8.12.2006