PSM Jaroslav Seifert - technická příprava platidla

Podmínky soutěže

              psm_seifert3_priprava_obr_seifert

Na umělecký návrh pamětní mince byla v červnu 2000 vyhlášena celostátní neomezená anonymní soutěže s uzávěrkou 17. listopadu 2000. Vyhlášení soutěže bylo veřejné, prostřednictvím ČTK a odborného časopisu Asociace umělců medailérů. Všem členům Asociace umělců medailérů, uměleckým školám a těm, kteří se již účastnili některé soutěže na české pamětní mince, byly soutěžní podmínky zaslány přímo.

Komise pro posuzování návrhů na české peníze vyhodnotila předložená podání dne 29. listopadu 2000 za přítomnosti odborné poradkyně paní Jany Seifrtové, dcery básníka.

Do soutěže bylo předloženo 21 podání což představuje 21 návrhů lícních a 23 rubových stran. Komise v úvodu jednání konstatovala značnou rozdílnost ve věrohodnosti zpracování portrétu. V I.kole hodnocení bylo vyřazeno 10 podání, která nesplňovala požadavky na věrohodnost portrétu, případně ne zcela splňovala technické požadavky. Před zahájením II. kola vyjádřila svůj názor k předloženým portrétům odborná poradkyně paní Jana Seifertová, básníkova dcera. Ve II. kole bylo ponecháno 7 podání, u kterých se Komise shodla na výstižnějším zpracování podoby i charakteru básníka a jeho díla. Do III. kola postoupily 4 návrhy. Vzhledem k nejednoznačnému názoru a výhradám k jednotlivým návrhům Komise doporučila vypsání užší soutěže pro autory všech 4 návrhů - i akad. sochaře Jiřího Harcubu, Ladislava Kozáka, Vladimíra Oppla a Jiřího Věnečka.

Dne 3. ledna 2001 Komise vyhodnotila upravené návrhy a ve shodě s odbornou poradkyní paní Janou Seifertovou udělila I. cenu návrhu akad. sochaře Ladislava Kozáka pro nejvystižnější zachycení podoby a vyjádření lyrické orientace básníka.

Dále Komise konstatovala, že návrh :

  • akad.soch. J. Harcuby by názorově lépe vyhovoval realizaci v lité medaili,
  • akad. soch. V. Oppla přes posun k větší živosti portrétu setrvává v konvenční rovině,
  • akad. soch. J. Věnečka nejvíce respektoval připomínky odborné poradkyně, což se bohužel následně projevilo v neprospěch výrazu portrétu.

Na základě schválení vítězného návrhu bankovní radou České národní banky přistoupí Česká mincovna k technickému zabezpečení realizace mince. Emise pamětní mince se předpokládá v říjnu 2001.

Zpracovala: sekce peněžní, 30.01.2001