Ochranné prvky 2000 Kč vzor 1999 a 1996

| 100 Kč | 200 Kč | 500 Kč | 1000 Kč | 2000 Kč | 5000 Kč |

 

2000_ochranne_prvky_1999

Podrobnější souhrnný popis ochranných prvků viditelných při denním světle s názornými ukázkami jednotlivých prvků na bankovce 2000 Kč vzor 1999.

  1. Vodoznak
  2. Okénkový proužek s mikrotextem
  3. Barevná vlákna
  4. Soutisková značka
  5. Skrytý obrazec
  6. Proměnlivá barva
  7. Iridiscentní pruh
  8. Mikrotext

 

1. Vodoznak

2000_1_vodoznak_1999

  průhled z líce                  průhled z rubu

Je zřetelně viditelný, jestliže se na bankovku podíváme proti světlu. Je použit tzv. lokální stupňovitý (tj. kombinace pozitivního - tmavého a negativního - světlého s různými stupni odstínů mezi nejtmavší a nejsvětlejší částí) vodoznak umístěný ve střední části širokého nepotištěného okraje a tvoří ho portrét Emy Destinnové, vyobrazené na bankovce. Při pohledu z lícní strany je stranově obrácený oproti portrétu vytištěnému.


 

2. Okénkový proužek s mikrotextem

2000_2_prouzek_1999

  průhled z líce

Proužek z umělé metalizované hmoty zapuštěný do papíru, který na lícní straně vystupuje v šesti intervalech na povrch papíru. Okénka stříbřité barvy jsou dlouhá 5 mm a je na nich zdola nahoru čitelný negativní mikrotext označující nominální hodnotu bankovky. Při pohledu na bankovku je vidět pouze vystupující část proužku na lícní straně, při pohledu proti světlu je proužek vidět z obou stran jako souvislá tmavá linka s prosvítajícím mikrotextem 2000 Kč.


 

3. Barevná vlákna

2000_3_vlakna_1999

V papíru zapuštěná okem viditelná vlákna oranžové barvy v délce 6 mm. Nejlépe zřetelná jsou na bílých okrajích bankovky.


 

4. Soutisková značka

2000_4_soutisk_cr_1999

líc                       rub                   průhled

Z jedné strany bankovky je viditelná pouze jedna část značky, z druhé strany část zbývající. V průhledu proti světlu je značka vidět celá a její jednotlivé linky na sebe přesně navazují. Soutisková značka je kruhová. Tvoří ji písmeno "C", ve kterém je vloženo písmeno "S" u vzoru 1996 nebo obdobně koncipovaná dvojice písmen „ČR“ u vzoru 1999.


 

5. Skrytý obrazec

2000_5_skryty_obrazec_1999

Stane se viditelným tehdy, sklopíme-li bankovku ve výši očí do vodorovné polohy proti zdroji světla. Tvoří ho číslo označující nominální hodnotu bankovky. Z delší strany bankovky je obrazec pozitivní, tj. tmavý, z kratší strany negativní (světlý). Je umístěn na lícní straně bankovky v ornamentu na rameni portrétu.


 

6. Proměnlivá barva

2000_6_promenliva_barva_1999

Tento ochranný prvek je založen na optickém efektu. Struny lyry vytištěné speciální tiskovou barvou mění své zbarvení v závislosti na tom, v jakém úhlu se bankovka sklopí proti dopadajícímu světlu. Zlatá barva, kterou vidíme při běžném čelním pohledu na bankovku, se při sklopení bankovky proti světlu změní na barvu zelenou.


 

7. Iridiscentní pruh

2000_7_iridiscent_1999

  přímý pohled            při sklopení

Duhově lesklý, tzv. ochranný iridiscentní pruh o šířce cca 20 mm je umístěn na lícní straně blíže pravému okraji bankovky. Je rovný a jednobarevný. Při běžném pohledu na bankovku se jeví jako průhledný, slabě okrově zbarvený pruh, při sklopení bankovky proti světlu získává slabý nádech zlaté barvy s kovovým odleskem. Na iridiscentním pruhu vpravo jsou negativně (tj. jako světlé) vyznačeny číslice 2000. Při sklopení bankovky se tyto číslice jeví proti lesklému pruhu jako tmavé. U vzoru 1996 iridiscentní pruh zcela chybí.


 

8. Mikrotext

2000_8_microtext_lic_1999   2000_8_microtext_rub_1999

                          líc                                                               rub

Mikrotext je tištěn jak tiskem z hloubky, tak tiskem z plochy. Na lícní straně ve formě slovního označení hodnoty shora konturuje pole skrytého obrazce a ve formě číselného označení hodnoty je i vpravo od portrétu v pruhu základní barvy vybíhajícím do pravého bílého okraje. Na rubové straně je rovněž v pruhu základní barvy mezi státním znakem a pravým okrajem skryt mikrotext slovně označující hodnotu bankovky. Další mikrotext ve formě číselného označení hodnoty je pak uvnitř velkého písmene D vlevo.