Ukončení platnosti a výměna bankovek vzoru 1993

Dnem 1. 7. 2001 skončila platnost bankovek vzoru 1993 v nominálních hodnotách 1000 Kč a 5000 Kč. Ke dni 31. 1. 2007 pak skončila platnost bankovek vzoru 1993 v nominálních hodnotách 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč. Bankovky pozdějších vzorů stejných hodnot zůstávají nadále v platnosti.

Neplatné bankovky vzoru 1993 vyměňují do odvolání zastoupení České národní banky v Praze, Plzni, Hradci Králové, Brně, Ostravě, Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem. Česká národní banka provádí tuto výměnu až do 100 ks jedné nominální hodnoty bezplatně, jsou-li bankovky roztříděné podle nominálních hodnot.

Platné vzory bankovek v nominálních hodnotách 1000 Kč a 5000 Kč se od neplatných liší přítomností grafického symbolu na rubové straně v pravé dolní části v podobě písmene P stylizovaného do podoby stromu u 1000 Kč a v podobě stylizovaného lipového lístku u 5000 Kč, iridiscentního pruhu, oranžových vláken a rozdílnou barvou opticky proměnlivé barvy.

Bankovky vzoru 1993 nominálních hodnot 100 Kč, 200 Kč a 500 Kč se od pozdějších vzorů liší zejména tím, že na lícní straně mají letopočet 1993 a na rubové straně v pravé dolní části bankovky s vodoznakem není vytištěn grafický symbol. Pozdější vzory bankovek mají na lícní straně letopočet 1995 nebo pozdější, a na rubové straně mají v pravé dolní části vytištěn grafický symbol v podobě písmena K u 100 Kč, v podobě knihy u 200 Kč a v podobě růže u 500 Kč.

vzory_1993_ruby

Rubové strany bankovek vzoru 1993 bez grafického symbolu

vzory_nove_ruby

Rubové strany platných bankovek pozdějších vzorů s grafickým symbolem