Bankovka 1000 Kč

vzor 1993 vzor 1996
Vzor 1993 líc bankovky Vzor 1996 líc bankovky
Vzor 1993 rub bankovky Vzor 1996 rub bankovky
1. Grafický symbol
vzor 1993 vzor 1996
bez grafického symbolu Grafický symbol
2. Iridiscentní pruh
vzor 1993 vzor 1996
bez iridiscentního pruhu Iridiscentní pruh
3. Opticky proměnlivá  barva
vzor 1993 vzor 1996
bez prvku s opticky proměnlivou barvou Opticky proměnlivá barva Opticky proměnlivá barva
4. Soutisková značka
vzor 1993 vzor 1996
Soutisková značka Soutisková značka
5. Vlákna
vzor 1993 vzor 1996
bez barevných vláken Vlákna
6. Letopočet
vzor 1993 vzor 1996
Letopočet Letopočet