Bankovka 5000 Kč

vzor 1993 vzor 1999
Vzor 1993 líc bankovky Vzor 1999 líc bankovky
Vzor 1993 rub bankovky Vzor 1999 rub bankovky
1. Grafický symbol
vzor 1993 vzor 1999
Bez grafického symbolu Grafický symbol
2. Iridiscentní pruh
vzor 1993 vzor 1999
Bez iridiscentního pruhu Iridiscentní pruh
3. Opticky proměnlivá  barva
vzor 1993 vzor 1999
Opticky proměnlivá barva Opticky proměnlivá barva Opticky proměnlivá barva Opticky proměnlivá barva
4. Soutisková značka
vzor 1993 vzor 1999
Soutisková značka Soutisková značka
5. Vlákna
vzor 1993 vzor 1999
Bez barevných vláken Vlákna
6. Letopočet
vzor 1993 vzor 1999
Letopočet Letopočet