Seminář Basel Consultative Group

Česká národní banka uskutečnila 26. srpna 2013 odborný seminář Basel Consultative Group na téma „Dopad Basel III na rozvíjející se a malé ekonomiky“, jehož cílem bylo shrnout hlavní zamýšlené i nezamýšlené důsledky implementace mezinárodního regulatorního rámce pro banky Basel III na rozvíjející se a malé ekonomiky. Výsledkem práce této pracovní skupiny řízené viceguvernérem ČNB Vladimírem Tomšíkem bude dokument s doporučením pro jednotlivé orgány dohledu a pro Basilejský výbor pro bankovní dohled (Basel Committee on Banking Supervision), který stanovuje globální standardy pro regulaci bank.

Úvodní slovo guvernéra ČNB Miroslava Singera (anglicky)

Vybrané prezentace účastníků semináře (anglicky):

Více o Basel Committee:
http://www.bis.org/bcbs/about.htm

Více o Basel Consultative Group:
http://www.bis.org/bcbs/mesc.htm#Consultative_Group

Složení Basel Consultative Group:
http://www.bis.org/bcbs/membership.htm#bcg