Mediální karanténa

Jeden týden před měnovým jednáním bankovní rady ČNB se členové bankovní rady zpravidla veřejně nevyjadřují k měnovým otázkám. V týdnu po měnovém rozhodnutí se k nim až do zveřejnění záznamu z jednání bankovní rady vyjadřují pouze omezeně, a to v rámci již zveřejněné oficiální komunikace ČNB.

„Mediální karanténa“ nebo také „komunikační zdrženlivost“, případně z angličtiny přejatý termín „media blackout“ je institucionální komunikační pravidlo, které je pro moderní centrální banky standardním nástrojem. V podmínkách České republiky spočívá v tom, že členové bankovní rady i ostatní představitelé ČNB se týden před měnověpolitickým jednáním (jež se koná osmkrát ročně) veřejně nevyjadřují k otázkám vztahujícím se k měnové politice, ekonomickému výhledu a dalším tématům, která mohou být pro rozhodnutí o nastavení základních úrokových sazeb relevantní. V období po skončení měnového zasedání pak až do zveřejnění záznamu z jednání komunikují členové bankovní rady a další zástupci ČNB pouze v intencích rozhodnutí bankovní rady a již zveřejněné oficiální komunikace ČNB.

Důvodem tohoto opatření je snaha centrální banky předejít vzniku spekulací o aktuálním měnovém rozhodování a zajistit zejména finančním trhům rovné podmínky pro přijetí a zpracování této citlivé informace. Období komunikační zdrženlivosti začíná vždy týden před měnověpolitickým zasedáním (obvykle ve čtvrtek v 15 hodin), a to zveřejněním plánované účasti členů bankovní rady na tomto zasedání. Výjimečně se měnové jednání bankovní rady (např. vzhledem k účasti guvernéra ČNB na jednání Generální rady ECB) může uskutečnit ve středu. Období komunikační zdrženlivosti je v takovém případě o jeden den delší a začíná již ve středu. Období karantény pak obvykle končí následující pátek v 9 hodin, a sice zveřejněním Záznamu z jednání bankovní rady. Tento dokument, který schvaluje bankovní rada, je jednotným a konsenzuálním výstupem, který shrnuje poslední měnověpolitické rozhodnutí a diskusi, jež mu předcházela, a který je všem médiím i účastníkům trhu k dispozici v jednotnou, pevně stanovenou dobu. Proto do vydání tohoto záznamu není vhodné, aby jednotliví členové bankovní rady a další představitelé ČNB v médiích vystupovali s individuálními názory na měnovou politiku.

Z komunikační karantény mohou existovat výjimky, pokud bankovní rada usoudí, že přínosy z toho vyplývající převažují nad přínosy mediální karantény.

Období mediální karantény v roce 2023

Datum
měnověpolitického
jednání
Mediální karanténa
Začátek Konec
2. 2. 2023 26. 1. 2023 10. 2. 2023
29. 3. 2023 22. 3. 2023 11. 4. 2023
3. 5. 2023 26. 4. 2023 12. 5. 2023
21. 6. 2023 14. 6. 2023 30. 6. 2023
3. 8. 2023 27. 7. 2023 11. 8. 2023
27. 9. 2023 20. 9. 2023 6. 10. 2023
2. 11. 2023 26. 10. 2023 10. 11. 2023
21. 12. 2023 14. 12. 2023 5. 1. 2024