Zápisky ze semináře o vysoké inflaci

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 11. 7. 2022 strana 8, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Byl jsem v Poslanecké sněmovně na semináři nazvaném Fenomén vysoké inflace. Vystoupil na něm profesor ekonomie na VŠE v Praze Martin Mandel. Je spoluautor řady monografií a vysokoškolských učebnic – například Centrální banka v otevřené ekonomice, Mezinárodní finance a devizový trh nebo mé nejoblíbenější: Monetární ekonomie v období konvergence.

Profesor Mandel na té konferenci diskutoval, zda další zvyšování úrokové sazby v Česku by vedlo ke snížení inflace nebo ne. Ukázal argumenty pro a proti. Na jedné straně zvýšení sazeb snižuje inflaci, když nastane:

 • vyšší preference úspor před spotřebou,
 • pokles poptávky po spotřebních úvěrech,
 • méně podnikových bankovních úvěrů,
 • vyšší dluhová služba domácností a pokles spotřeby,
 • příliv krátkodobého kapitálu a posílení domácí měny,
 • pokles inflačních a depreciačních očekávání subjektů.

Na stranu druhou, další zvyšování sazeb zrychluje inflaci, když nastane:

 • zvýšení úrokových nákladů firem a jejich promítání do cen,
 • pokles investic a snížení agregátní nabídky, – pokles investic a ztráta mezinárodní konkurenceschopnosti,
 • zvýšení úrokových příjmů domácností a růst spotřeby,
 • zvýšení dluhové služby státního rozpočtu a monetizace státního dluhu bankovním sektorem,
 • emisní účinky úrokové ztráty centrální banky.

Všechny tyhle argumenty budeme teď s kolegy v bankovní radě zvažovat a diskutovat – prioritou je snížení inflace.