Základy fungování ČNB a boje s inflací

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 25. 7. 2022 strana 8, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Co vlastně ČNB kromě stanovení úrokových sazeb dělá, zeptal se mě včera před Návštěvnickým centrem jeden pán, povoláním fyzik. Šel jsem do práce a odchytil mě. Poslední dva sloupky jsem věnoval složité makroekonomii. Vysvětloval jsem, proč ne vždy vede zvyšování úrokových sazeb k nižší inflaci. A že první zásadní krok v boji s inflací je snižování deficitu veřejných financí. Včera mě ten pán přiměl k tomu, věnovat se vysvětlení úplných základů činnosti ČNB. On by mi taky musel vysvětlovat od základu třeba činnost CERN, i když jsem tam kdysi byl a leccos o té instituci pro jaderný výzkum navnímal. Proto:

  • Jako nezávislá instituce pečujeme o cenovou a finanční stabilitu, dohlížíme na finanční systém.
  • Společným působením měnové a makroobezřetnostní politiky přispíváme ke stabilitě makroekonomického prostředí.
  • Péčí o finanční stabilitu zajišťujeme, aby finanční systém plnil své funkce bez závažných poruch a nežádoucích důsledků pro současný i budoucí vývoj ekonomiky jako celku.
  • Jako státní banka poskytujeme státu a veřejnému sektoru bankovní služby.
  • V souladu s hlavním cílem s odbornou péčí nakládáme s devizovými rezervami.
  • Provozováním mezibankovního platebního systému a vydáváním bankovek a mincí zajišťujeme plynulý platební styk a hladký oběh hotovosti.
  • Jsme součástí Evropského systému centrálních bank a podílíme se na plnění cílů a úkolů. Mimochodem, pokud to dopadne dobře, tak v září budou na návštěvě v ČNB jak prezidentka ECB Christine Lagardeová, tak prezident německé Bundesbanky Joachim Nagel.

Jasnou prioritou je snížení inflace. Cílem je postupný návrat inflace k úrovni dvou procent. Předpokládám, že to bude trvat dva roky, jak jsem řekl již v květnu v projevu při jmenování guvernérem na Hradě.