Jdeme příkladem: brzdíme platy v ČNB

Aleš Michl (Mladá fronta DNES 14. 11. 2022 strana 8, rubrika Názory)

Jestřábi a holubice

Ke stabilitě úrokových sazeb potřebujeme teď dvě další věci, které rovněž sníží roztáčení peněz v ekonomice, tedy inflaci. Zaprvé – snižování deficitu veřejných financí. Nejen odhodlání a slova, ale i jasné výsledky. Zadruhé – aby nominálně nerostly mzdy příští rok více než například pět procent. Prostě neroztočit mzdově-inflační spirálu. Opět nejen slova, ale i výsledky jsou potřeba.

Příklad z ČNB: podle původní kolektivní smlouvy měl letos a příští rok růst mzdových prostředků vyplácených zaměstnancům v centrální bance odpovídat inflaci navýšené o 2,5 procentního bodu. Podle aktuální prognózy by to znamenalo letos nárůst mzdových prostředků o 18,3 % a příští rok o 11,6 %.

Před rokem, 16. prosince 2021, schválila bankovní rada zvýšení objemu vyplácených peněz zaměstnancům odpovídající růstu průměrné mzdy v roce 2022 o 8 %. Podle vývoje inflace pak měly být zaměstnancům mzdy dále navýšeny.

Byl jsem tak postaven před rozhodnutí zvýšit ještě letos v ČNB mzdy o dalších 10 procent a příští rok ještě více. Anebo s tím něco udělat. I když v bance máme skvělé zaměstnance, zvolil jsem jednoznačně druhou možnost, přejednání kolektivní smlouvy. Se zástupci odborů jsme se dohodli, že další navýšení základní mzdy by letos bylo nezodpovědné. Dále jsme se dohodli na zrušení inflační doložky. A rovněž jsme domluvili, že příští rok bude růst nominální průměrné mzdy o 4,5 procenta.

Jako částečnou kompenzaci dostanou všichni zaměstnanci letos a příští rok zvýšený příspěvek na penzijní spoření. Chceme vyslat signál, že nyní je potřeba pracovat, brzdit růst mezd a spořit na důchod, na budoucnost. Naši odboráři v bance ukázali, že se chovají odpovědně a zastávají pragmatický přístup k věci.

Tím ovšem úspory nekončí. Mzdy členů bankovní rady zůstávají zmraženy do doby, než se podaří snížit inflaci. Zaměříme se na racionalizaci provozu instituce. Zadal jsem audit všech agend, který bude ukončen koncem ledna, a od toho se budou odvíjet i případné personální úspory. Činy jsou více než slova, i pokud jde o boj s inflací.