Výkazy pro platební bilanci

Podle vyhlášky č. 235/2013 Sb. ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí se předkládají výkazy v aplikaci SDNS:

  • PB (ČNB) 71-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí (bude doplněno v roce 2014 pro zjišťování za rok 2013) 
  • PB (ČNB) 72-01 „Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku (bude doplněno v roce 2014 pro zjišťování za rok 2013). 

Podle vyhlášky 314/2013 Sb. ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí se předkládají výkazy v aplikaci SDNS :

K prezentaci metodiky, k přípravě dat a jejich předávání slouží systém SDNS.

Návod: Neregistrovaní uživatelé mají přístup jen k metodice výkazů v oblasti Externí statistika a OFI; registrovaní uživatelé obdrží přístupové informace pro vykazování dat v aplikaci SDNS). 

Další informace lze získat na statistickevykazy@cnb.cz nebo sdns@cnb.cz