Výkazy pro platební bilanci

Podle vyhlášky č. 235/2013 Sb. ze dne 23. července 2013 o předkládání výkazů České národní bance statisticky významnými vykazujícími osobami pro účely sestavení statistiky platební bilance, investiční pozice a dluhové služby vůči zahraničí se předkládají výkazy v aplikaci SDAT:

Podle vyhlášky 314/2013 Sb. ze dne 17. září 2013 o předkládání výkazů České národní bance osobami, které náleží do sektoru finančních institucí se předkládají výkazy v aplikaci SDAT :

K prezentaci metodiky, k přípravě dat a jejich předávání slouží systém SDAT.

Návod: Neregistrovaní uživatelé mají přístup jen k metodice výkazů v oblasti Externí statistika a OFI; registrovaní uživatelé obdrží přístupové informace pro vykazování dat v aplikaci SDAT). 

Další informace lze získat na statistickevykazy@cnb.cz nebo sdat@cnb.cz