Přímé investice - roční výběrové šetření ČNB

Výkazy pro šetření České národní banky o stavu přímých zahraničních investic v ČR a českých investic v zahraničí předkládají respondenti, kteří byli zařazeni do okruhu statisticky významných vykazujících osob ve smyslu zákona ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, Část devátá, Výkaznictví a statistika, Hlava I, § 41, (1) c). Statisticky významné vykazující osoby se oslovují ke splnění informační povinnosti prostřednictvím datových schránek v průběhu května/června následujícího roku pro vykázání dat za minulý referenční rok.

PB(ČNB) 72-01 Roční výkaz o stavu přímých investic v tuzemsku („PRINTU72“):

PB(ČNB) 71-01 Roční výkaz o stavu přímých investic v zahraničí („PRINZA71“):


Odkaz na prezentaci metodiky výkazů v systému SDAT (CZ, EN)

(Výkazy v anglickém jazyce lze zobrazit stisknutím ikony se symbolem české vlajky umístěné vpravo nahoře a poté zvolit ikonu se symbolem anglické vlajky).


pzi@cnb.cz