Statistika finančních účtů – data

Finanční rozvaha1)

2021 AF2021q1 (xlsx, 20 kB) AF2021q2 (xlsx, 20 kB) AF2021q3 (xlsx, 20 kB) AF2021q4 (xlsx, 20 kB)
2020 AF2020q1 (xlsx, 20 kB) AF2020q2 (xlsx, 20 kB) AF2020q3 (xlsx, 20 kB) AF2020q4 (xlsx, 20 kB)
2019 AF2019q1 (xlsx, 12 kB) AF2019q2 (xlsx, 17 kB) AF2019q3 (xlsx, 17 kB) AF2019q4 (xlsx, 17 kB)
2018 AF2018q1 (xlsx, 12 kB) AF2018q2 (xlsx, 17 kB) AF2018q3 (xlsx, 17 kB) AF2018q4 (xlsx, 17 kB)

Finanční transakce

2021 F2021q1 (xlsx, 18 kB) F2021q2 (xlsx, 18 kB) F2021q3 (xlsx, 18 kB) F2021q4 (xlsx, 18 kB)
2020 F2020q1 (xlsx, 18 kB) F2020q2 (xlsx, 18 kB) F2020q3 (xlsx, 18 kB) F2020q4 (xlsx, 18 kB)
2019 F2019q1 (xlsx, 16 kB) F2019q2 (xlsx, 16 kB) F2019q3 (xlsx, 16 kB) F2019q4 (xlsx, 16 kB)
2018 F2018q1 (xlsx, 16 kB) F2018q2 (xlsx, 16 kB) F2018q3 (xlsx, 16 kB) F2018q4 (xlsx, 16 kB)

Finanční rozvaha včetně protistran

2021 afc2021q1 (xlsx, 16 kB) afc2021q2 (xlsx, 16 kB) afc2021q3 (xlsx, 16 kB) afc2021q4 (xlsx, 16 kB)
2020 afc2020q1 (xlsx, 16 kB) afc2020q2 (xlsx, 16 kB) afc2020q3 (xlsx, 16 kB) afc2020q4 (xlsx, 16 kB)
2019 afc2019q1 (xlsx, 12 kB) afc2019q2 (xlsx, 12 kB) afc2019q3 (xlsx, 12 kB) afc2019q4 (xlsx, 12 kB)
2018 afc2018q1 (xlsx, 12 kB) afc2018q2 (xlsx, 12 kB) afc2018q3 (xlsx, 12 kB) afc2018q4 (xlsx, 12 kB)

Finanční transakce včetně protistran

2021 fc2021q1 (xlsx, 16 kB) fc2021q2 (xlsx, 16 kB) fc2021q3 (xlsx, 16 kB) fc2021q4 (xlsx, 16 kB)
2020 fc2020q1 (xlsx, 16 kB) fc2020q2 (xlsx, 16 kB) fc2020q3 (xlsx, 16 kB) fc2020q4 (xlsx, 16 kB)
2019 fc2019q1 (xlsx, 12 kB) fc2019q2 (xlsx, 12 kB) fc2019q3 (xlsx, 12 kB) fc2019q4 (xlsx, 12 kB)
2018 fc2018q1 (xlsx, 12 kB) fc2018q2 (xlsx, 12 kB) fc2018q3 (xlsx, 12 kB) fc2018q4 (xlsx, 12 kB)

Základní ukazatele statistiky finanční účtů

Základní ukazatele statistiky finanční účtů (xlsx, 25 kB)

Databáze časových řad (ARAD)

ARAD časové řady - statistika FÚ – přesměrování do ARADu, k návratu použijte dvojklik myší


Poznámka:
1) Současně se sestavením finančních účtů za 4.Q 2017 byla provedena revize postupu propočtu finančních instrumentů AF.512 (Nekotované akcie) a AF.519 (Ostatní účasti). Aktualizovaný způsob sestavení statistiky za tyto finanční instrumenty využívá nových zdrojů dat. Pro AF.519 se dosavadní propočet, využívající registrovaný kapitál v nominální hodnotě mění na propočet vlastního kapitálu v účetní hodnotě (obdobně jako dosud v AF.512 a ve shodě s požadavky ESA2010). Pro AF.512 se odstraňuje dosavadní vliv odhadů za malé podniky nebo za chybějící data. Současně se pro oba instrumenty zpřesňuje propočet rozdělení závazků mezi sektory držitelů.
Na ostatní účasti v sektoru vlády má vliv metodická změna ve vykazování účastí vlády v mezinárodních rozvojových bankách, kdy finanční aktiva i závazky jsou sníženy o nesplacenou část kapitálu a vykazován je tak pouze kapitál splacený. Uvedená změna je realizací doporučení ECB a je v souladu s ESA2010 a s metodikou v aktualizované verzi Manuálu vládního deficitu a dluhu Eurostatu.