Šetření úvěrových podmínek bank

Šetření úvěrových podmínek přináší informace o vývoji na českém bankovním úvěrovém trhu, které ČNB získává čtyřikrát ročně prostřednictvím dotazníkového šetření. Shrnuje, kam se posouvají úvěrové standardy a podmínky pro poskytování úvěrů a jak se mění poptávka po úvěrech ze strany domácností i firem. Součástí šetření je také výhled očekávání komerčních bank ohledně vývoje úvěrového trhu v nejbližších měsících.

BLS
leden 2024
Ve 4Q 2023 bankami vnímaná poptávka nefinančních podniků po úvěrech poklesla, avšak pouze u malé části trhu. Úroveň domácích úrokových sazeb považuje i nadále polovina bankovního trhu za faktor tlumící poptávku podniků po úvěrech. U úvěrů nefinančním podnikům banky neměnily úvěrové standardy ani podmínky. Poptávka domácností po úvěrech na bydlení i na spotřebu již třetí čtvrtletí v řadě rostla, ve 4Q 2023 zhruba u dvou třetin bankovního trhu. Podrobnosti (pdf, 1,2 MB).