Harmonogram migrace výkaznictví z MtS do SDAT

  • 2. 1. 2019 – spuštění testovacího prostředí
  • 3. 9. 2019 – ověřovací provoz produkčního prostředí
  • 31. 10. 2019 – spuštění ostrého provozu SDAT

Harmonogram migrace funkčních oblastí do SDAT

Funkční oblast V testovacím prostředí SDAT Stav ke dni První termín předložení v SDAT
CEÚ 1.4.2019 1.11.2019 4.11.2019
Bankovnictví 30.8.2019 1.1.2020 31.1.2020
PSD2 (stávající IPS) 30.8.2019 2.1.2020 3.1.2020
Pojišťovnictví 30.8.2019 31.12.2019 31.1.2020
Solvency II 1.8.2019 31.12.2019 4.2.2020
Družstevní záložny 30.8.2019 31.1.2020 17.2.2020
Penzijní společnosti 30.8.2019 31.1.2020 20.2.2020
Platební instituce 30.8.2019 31.3.2020 30.4.2020
EU_Banky_DZ_OCP 1.7.2019 31.3.2020 12.5.2020
Fondy 30.8.2019 31.5.2020 15.6.2020
OCP 30.8.2019 30.6.2020 31.7.2020
AnaCredit 3.9.2019 31.7.2020 31.8.2020
OFI (ostatní finanční instituce) 1.10.2019 30.9.2020 26.10.2020
MKT 1.11.2019 2.11.2020 3.11.2020