Část 5: Číselníky (včetně členění a domén nad číselníky)