Předkládání Čtvrtletního přehledu cenných papírů v držení banky podle § 12 odst. 1 opatření České národní banky č. 7/2006

Banky a pobočky zahraničních bank pokračují v zasílání "Čtvrtletního přehledu cenných papírů v držení banky' (dále jen "Přehled') do ČNB v  elektronické formě ve formátu  MS-Excel prostřednictvím souboru odpovídajícího věcně i formálně vzorovému souboru "Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky', který je připojen k této informaci. Zpráva se souborem obsahujícím Přehled je zasílána do ČNB elektronickou poštou a je adresována stanoveným pracovníkům odboru měnové a bankovní statistiky ČNB. Jejich aktualizovaný seznam a adresy byly bankám zaslány v lednu 2006.

Identifikace a zabezpečení zasílaných souborů a zpráv se oproti předchozím rokům nemění a nadále se provádějí podle přílohy dopisu odboru měnové a bankovní statistiky ČNB ze dne 23. června 2004 č.j. 2004/1745/410 a informace zaslané v lednu 2006.

Pro označení druhu cenného papíru v prvém sloupci tabulek se použijí kódy uvedené na posledním listu "Druh CP' připojeného vzorového souboru, stanovené na bázi číselníku BA0088 používaného v bankovním výkaznictví.

Čtvrtletní přehled cenných papírů v držení banky (xls, 53 kB)