Metodika k výkazům fondů kolektivního investování platná od 31. března 2007

  • Část 1: Datové soubory (s jednovýkazovými kontrolami) 
  • Část 2: Mezivýkazové kontroly 
  • Část 3: Informační prvky 
  • Část 4: Parametry 
  • Část 5: Číselníky (včetně členění a domén nad číselníky) 
  • Část 6: Datové typy a domény nad datovými typy 
  • Část 7: Účtová osnova pro banky a některé finanční instituce