Důležité Dne 16.1.2023 byla spuštěna do provozu nová verze systému ARAD, která je dostupná na této adrese www.cnb.cz/arad/
Provoz původní verze, ve které se nyní nacházíte, bude ukončen dne 30.6.2023. Velmi doporučujeme se s novou verzí seznámit a přejít na její používání.

ARAD je veřejná databáze, která je součástí informačního servisu České národní banky. Jejím cílem bylo vytvořit jednotný systém prezentace časových řad agregovaných údajů za jednotlivé statistiky a oblasti finančního trhu. Převážná část těchto údajů pochází ze statistických zpracování prováděných přímo v ČNB, některá data jsou převzata z externích zdrojů, například z ČSÚ. Vybrané statistické údaje z ČSÚ jsou zde publikovány s jeho svolením. Požadované údaje lze v databázi nalézt podle hierarchické navigace v jednotlivých tematických oblastech. Databáze je pravidelně doplňována údaji z více než 100 datových zdrojů.

Databáze ARAD je rozdělena do dvou základních bloků, které obsahují:

A. Statistická data – tato část databáze obsahuje informace z měnové a finanční statistiky, statistiky platební bilance, statistiky finančních trhů, statistiky finančních účtů, vládní finanční statistiky, všeobecné ekonomické statistiky vč. dat publikovaných se souhlasem ČSÚ

B. Základní ukazatele o finančním trhu - tato část databáze obsahuje základní informace o vývoji jednotlivých oblastí finančního trhu zahrnující zejména základní kvantitativní údaje o velikosti, finanční situaci a obezřetnosti podnikání bank, družstevních záložen, pojišťoven, obchodníků s cennými papíry, investičních společností, fondů kolektivního investování, penzijních společností a fondů penzijních společností.

Více informací

Prohlášení o přístupnosti

Zdroje dat:
Hlavní ukazatele

...otevřít v okně

Aktuality

...otevřít v okně


Aktualizace dat

...otevřít v okně


Úvod | Výběr dat | Vyhledávání | Nejsledovanější data | Datové zdroje | Dokumentace | English version

Copyright(c) Česká národní banka, 2003-2017, Všechna práva vyhrazena | RSS

Nahoru