Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2020

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020

 

v mil. Kč 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem 4495125,3 4398462,8 4372132,1 4321185,7
Krátkodobá 2533806,2 2354802,2 2360550,2 2394780,8
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 1206064,5 1112885,8 1087212,4 931480,7
Dluhové cenné papíry 389488,7 381161,7 396648,7 582126,6
Půjčky 498290,6 478436,7 473408 450269,4
   z toho: Půjčky PZI 298713,4 305467,1 301729,9 313876,1
Obchodní úvěry 401713,3 344067,2 363506,3 396720,4
   z toho: Obchodní úvěry PZI 174372,5 158071,2 153162,3 167096,2
Ostatní dluhové závazky 38249,1 38250,9 39774,9 34183,7
podle dlužníků        
Centrální banka 25963,1 40602,9 46353,2 149421,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1583759,8 1441525,3 1435874,7 1388505,2
Vládní instituce 78594,2 83004,6 54283,8 9396,1
Ostatní sektory 845489,2 789669,5 824038,5 847457,9
   z toho: PZI 473520,2 464406,9 456195 482708,2
Dlouhodobá 1961319,1 2043660,6 2011581,9 1926405
podle instrumentů        
Půjčky 733988,3 739868,2 740835,1 725083,1
   z toho: Půjčky PZI 547879,2 549067,9 552539,4 542660,2
Oběživo a vklady 158562,7 148494,4 148968,8 144769,1
Dluhové cenné papíry 1021897 1107967,2 1073324,8 1010341,2
Obchodní úvěry 4803,4 4193,2 3693,9 3351,4
   z toho: Obchodní úvěry PZI 2493,8 2201 1908,2 1685
Ostatní dluhové závazky 42067,8 43137,6 44759,4 42860,1
podle dlužníků        
Centrální banka 26672 25706,1 25514,9 24032,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 211816,1 195990,6 187502,5 178894,6
Vládní instituce 698256,7 799732,1 772207,6 720612,1
Ostatní sektory 1024574,4 1022231,8 1026356,9 1002865,7
   z toho: PZI 551947,6 554418,1 559171,5 550623,9

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD