Zahraniční zadluženost v Kč - čtvrtletní - 2020

ČTVRTLETNÍ ZAHRANIČNÍ ZADLUŽENOST 2020v mil. Kč 31.3.2020 30.6.2020 30.9.2020 31.12.2020
Zahraniční zadluženost celkem 4475600 4373161,1 4365949,3 4301146
Krátkodobá 2538750,4 2360637,5 2381766,3 2424411,5
podle instrumentů        
Oběživo a vklady 1206064,5 1112885,8 1087212,4 931450,7
Dluhové cenné papíry 389054,4 380293,2 395345,9 580390,7
Půjčky 499729,1 471648,8 468557,3 440543,6
   z toho: Půjčky PZI 300151,8 298463,1 296879,8 304193,7
Obchodní úvěry 405653,3 357558,9 390875,8 437887,7
   z toho: Obchodní úvěry PZI 178312,5 171562,9 180531,8 209578,6
Ostatní dluhové závazky 38249,1 38250,9 39774,9 34138,8
podle dlužníků        
Centrální banka 25963,1 40602,9 46353,2 149421,7
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 1583759,8 1441525,3 1435874,7 1388430,3
Vládní instituce 78594,2 83004,6 54283,8 9396,1
Ostatní sektory 850433,3 795504,8 845254,6 877163,5
   z toho: PZI 478464,3 470026 477411,7 513772,3
Dlouhodobá 1936849,6 2012523,6 1984182,9 1876734,5
podle instrumentů        
Půjčky 710793,7 711320,7 717307,5 680605,5
   z toho: Půjčky PZI 524684,6 520520,5 528905,9 499152,4
Oběživo a vklady 158562,7 148494,4 148968,8 144780
Dluhové cenné papíry 1020322,4 1104818 1068600,9 1004062,5
Obchodní úvěry 5103,1 4752,9 4546,4 4427,1
   z toho: Obchodní úvěry PZI 2793,5 2760,7 2760,7 2760,7
Ostatní dluhové závazky 42067,8 43137,6 44759,4 42859,3
podle dlužníků        
Centrální banka 26672 25706,1 25514,9 24032,5
Instituce přijímající vklady kromě centrální banky 211816,1 195990,6 187502,5 178905,8
Vládní instituce 698256,7 799732 772313,5 719642,2
Ostatní sektory 1000104,9 991094,9 998852 954154
   z toho: PZI 527478 523281,2 531666,6 501913,1

Pozn.: Součty nemusejí souhlasit z důvodu zaokrouhlení.Celá časová řada je dostupná v systému ARAD