Vysvětlivky

  • ID – Identifikační číslo organizace (IČO), u fondů bez právní subjektivity je použito náhradní identifikační číslo (NID).
  • ID_RES– Identifikátor použitý v RES.
  • NAZEV– Registrovaný název společnosti.
  • BOX, ADRESA, MESTO, PSC – Adresa sídla společnosti.
  • SEKTOR– Kód ekonomického sektoru podle ESA 2010 v úpravě ČNB.
  • NACE– Kód ekonomické činnosti podle nové klasifikace ekonomických činnosti (CZ-NACE).
  • DDATVZN– Datum vzniku společnosti.
  • DDATZAN – Datum zániku společnosti.