Seznam IC – vysvětlivky

RIAD_CODE - jedinečný identifikační kód subjektu v rámci EU (skládá se z kódu země, ve které je subjekt rezidentem a identifikačního kódu subjektu používaného ČNB),

ZEMĚ - kód země, ve které je subjekt rezidentem,

ID - identifikační kód subjektu používaný ČNB,

ID_RES - identifikační kód subjektu v Registru ekonomických subjektů ČSÚ,

LEI - jedinečný dvacetimístný mezinárodní identifikátor (Legal Entity Identifier) přidělený subjektu,

NÁZEV - název subjektu,

ULICE_ MĚSTO_ PSČ - adresa subjektu včetně poštovního směrovacího čísla,

KATEGORIE - kategorie zařazení pojišťovací společnosti podle pravidel ECB (životní pojišťovna, neživotní pojišťovna, smíšená pojišťovna, zajišťovna),

ZEMĚ_CENTRÁLY - dvoumístný kód mateřské země u poboček zahraničních pojišťoven,

NÁZEV_CENTRÁLY - název centrály pobočky zahraniční pojišťovny,

ID_CENTRÁLY - identifikační kód centrály pobočky zahraniční pojišťovny,

LEI_CENTRÁLY - jedinečný dvacetimístný mezinárodní identifikátor (Legal Entity Identifier) přidělený centrále pobočky zahraniční pojišťovny, převzato ze seznamu vedeného Evropskou centrální bankou (ECB RIAD),

REPORT_SII - označuje, zda pojišťovací společnost předkládá výkazy dle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/138/ES o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu (Solventnost II) či nikoli.

CZ_KATEGORIE - kategorie zařazení pojišťovací společnosti podle pravidel České národní banky (pojišťovna, pobočka zahraniční pojišťovny)

REPORT - informace o tom, zda subjekt podléhá plnému vykazování nebo mu je poskytnuta úleva (ANO - subjekt podléhá plnému vykazování, NE - subjektu je poskytnuta úleva).