Informace k novému sběru dat statistiky platebního styku

Na základě nařízení Evropské centrální banky (EU) 2020/2011 ze dne 1. prosince 2020, kterým se mění nařízení (EU) č. 1409/2013 o statistice platebního styku (ECB/2013/43 (externí odkaz) a ECB/2020/59 (externí odkaz)) připravila Česká národní banka novou vyhlášku č. 401/2021 Sb. (pdf, 83 kB), o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance, která pokrývá požadavky na sběr dat podle tohoto nařízení (ECB/2020/59). Vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2022. Data jsou sbírána na čtvrtletní (poprvé za první kvartál roku 2022) a na pololetní bázi (poprvé za první pololetí roku 2022). Tato vyhláška rovněž pokrývá sběr dat podle obecných pokynů k požadavkům na oznamování údajů o podvodech podle čl. 96 odst. 6 PSD2 (EBA/GL/2018/05 (externí odkaz), ve znění EBA/GL/2020/01 (externí odkaz)). Vykazujícími subjekty jsou poskytovatelé platebních služeb, kteří předkládali roční výkazy PLIPIS12, PLIZAS11 a PLISIFE10 (které byly od 1. ledna 2022 nahrazeny dvěma výkazy novými - PSSIVYC22 a PSSIVYP22) včetně platebních institucí v sektoru nefinančních podniků, správců informací o platebním účtu, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu, vydavatelů elektronických peněz malého rozsahu a držitelů poštovní licence.