Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Červenec 2023

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností zaznamenaly v červenci největší změny u vkladů na běžných účtech. U nefinančních podniků doznaly největších změn vklady s dohodnutou splatností.

U domácností se sazba z vkladů s dohodnutou splatností snížila na 6,09 %. Úroková sazba jednodenních vkladů nepatrně vzrostla na 1,53 %. Sazba z vkladů na běžných účtech poklesla o 0,04 procentního bodu na 0,24 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou zaznamenala nárůst na 2,66 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností se sazba u nefinančních podniků zvýšila o 0,16 procentního bodu na 6,69 %. V případě jednodenních vkladů sazba vzrostla na 1,93 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech se zvýšila na 1,15 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100 %) vzrostla na 6,69 %.

Graf 1 – Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v červenci k nejvýraznější změně u kontokorentů. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní se úroková sazba zvýšila na hodnotu 6,97 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu meziměsíčně vzrostla na 9,64 %. V případě úvěrů na bydlení se úroková sazba mírně snížila, a to na 5,37 %. Úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření nepatrně poklesla na 6,71 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů se snížila na 5,21 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 0,68 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se zvýšila na 6,66 %. U kontokorentů a revolvingových úvěrů došlo k nárůstu úrokové sazby na 15,34 %. Z toho u kontokorentů úroková sazba vzrostla o 0,15 procentního bodu na 17,37 %. Úroková sazba z kreditních karet poklesla na 16,31 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo ke snížení úrokové sazby na 8,43 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč se zvýšila na 8,20 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5–30 mil. Kč vzrostla na hodnotu 8,03 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč poklesla o 0,35 procentního bodu na 8,52 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se mírně zvýšila na 9,00 %. Z toho úroková sazba u kontokorentů vzrostla na 9,25 %.

Graf 2 – Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v červenci měnily v rámci setin procentního bodu, u nefinančních podniků se jednalo o výraznější změny.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem zaznamenaly v červenci změny v rámci setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům se měnily podobným tempem.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem se zvýšila na hodnotu 3,88 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení rovněž vzrostla, a to na 2,98 % (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů se zvýšila na 2,83 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů zaznamenala nárůst na 8,61 % a sazba z ostatních úvěrů se zvýšila na hodnotu 4,44 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům nepatrně vzrostla na 7,41 %. U úvěrů se splatností do 1 roku se sazba zvýšila na 9,19 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let stagnovala na červnových 8,61 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let vzrostla na 6,32 %.


Poznámky