Komentář k úrokovým sazbám měnových finančních institucí

Únor 2024

Úrokové sazby z nových obchodů

Úrokové sazby z nových vkladů domácností zaznamenaly v únoru největší změny u vkladů s dohodnutou splatností. U nefinančních podniků doznaly největších změn rovněž vklady v této kategorii.

U domácností se sazba z vkladů s dohodnutou splatností snížila o 0,24 procentního bodu na 5,43 %. Úroková sazba z jednodenních vkladů nepatrně vzrostla na 1,72 %. Sazba z vkladů na běžných účtech poklesla na hodnotu 0,25 %. Úroková sazba z vkladů s výpovědní lhůtou se snížila na 2,65 % (tato sazba jako jediná zahrnuje kromě sektoru domácností také obdobné vklady nefinančních podniků, jejichž objemy jsou v této kategorii zanedbatelné).

U vkladů s dohodnutou splatností sazba u nefinančních podniků poklesla o 0,40 procentního bodu na 5,70 %. V případě jednodenních vkladů se sazba snížila na 1,99 %. Úroková sazba z vkladů na běžných účtech poklesla na 1,01 %. Sazba z vkladů s dohodnutou splatností do 1 roku (jež se u tohoto sektoru podílejí na všech vkladech s dohodnutou splatností zpravidla 100

Graf 1 – Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových vkladů přijatých bankami od rezidentů ČR – nové obchody

Zdroj: ARAD systém časových řad

U sazeb z nových úvěrů poskytnutých domácnostem došlo v únoru k nejvýraznější změně u úvěrů na spotřebu. Úrokové sazby z úvěrů nefinančním podnikům zaznamenaly největší změnu u úvěrů s objemem od 7,5 mil. Kč do 30 mil. Kč.

U celkových úvěrů na spotřebu, bydlení a ostatní úroková sazba poklesla na hodnotu 6,58 %. Úroková sazba z úvěrů na spotřebu se meziměsíčně snížila o 0,26 procentního bodu na 8,97 %. V případě úvěrů na bydlení úroková sazba mírně poklesla, a to na 5,22 %. Úroková sazba u úvěrů ze stavebního spoření se snížila na 6,44 %. Úroková sazba z hypotečních úvěrů poklesla na 5,08 %, což v meziročním srovnání představuje nárůst o 0,23 procentního bodu. Úroková sazba z ostatních úvěrů se snížila na 6,29 %. U kontokorentů a revolvingových úvěrů došlo k poklesu úrokové sazby na 15,41 %. Z toho u kontokorentů se úroková sazba snížila na 17,34 %. Úroková sazba z kreditních karet poklesla na 17,24 %.

U nových úvěrů nefinančním podnikům (bez kontokorentů, revolvingů a kreditních karet) došlo ke snížení úrokové sazby na 7,67 %. Sazba z úvěrů s objemem do 7,5 mil. Kč poklesla na 7,83 %. Sazba u úvěrů s objemem 7,5–30 mil. Kč se snížila o 0,71 procentního bodu na hodnotu 6,93 % a úroková sazba u nových úvěrů s objemem nad 30 mil. Kč poklesla na 7,78 %. Úroková sazba u kontokorentů, revolvingových úvěrů a úvěrů z kreditních karet se snížila na 8,29 %. Z toho úroková sazba u kontokorentů poklesla na 8,50 %.

Graf 2 – Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Úrokové sazby korunových úvěrů poskytnutých bankami rezidentům v ČR – nové obchody

Zdroj: ARAD systém časových řad

Úrokové sazby ze stavů obchodů

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků vkladů domácností se v únoru měnily v rámci setin procentního bodu, u nefinančních podniků se jednalo o výraznější změny.

Průměrné úrokové sazby ze zůstatků úvěrů domácnostem zaznamenaly v únoru změny v rámci setin procentního bodu. Úrokové sazby ze zůstatků úvěrů nefinančním podnikům se měnily výrazněji.

Celková úroková sazba z úvěrů domácnostem se zvýšila na hodnotu 4,14 %. Úroková sazba z úvěrů na bydlení rovněž vzrostla, a to na 3,26 % (z toho sazba ze zůstatků hypotečních úvěrů se zvýšila na 3,11 %), sazba ze spotřebitelských úvěrů nepatrně poklesla na 8,75 % a sazba z ostatních úvěrů stagnovala na hodnotě 4,64 %.

Průměrná úroková sazba z úvěrů nefinančním podnikům se snížila na 7,09 %. U úvěrů se splatností do 1 roku sazba poklesla na 8,51 %. Úroková sazba úvěrů se splatností od 1 roku do 5 let se snížila na 8,16 %. Úroková sazba u úvěrů se splatností nad 5 let poklesla na 6,20 %.


Poznámky