RIAD - historie změn

2022

 • 20.4. Připravujeme vystavení nové verze ČNB RIAD s funkcionalitou umožňující správu subjektů bez národního identifikátoru AnaCredit (tzv. NOTAP subjekty). Aktuálně se jedná o omezenou skupinu subjektů z vybraných zemí, v případě změny metodiky evidence velvyslanectví ze strany ECB jako rezidentských subjektů přijímající země (zatím neschváleno) by mezi NOTAP subjekty spadala i velvyslanectví v ČR, která nemají přidělené IČO.
  Nasazení na testovací prostředí plánujeme ke konci měsíce dubna, v rámci příprav nyní vystavujeme nové verze:
  - Technické specifikace včetně aktualizovaných XSD schémat s příklady
  - Business kontrol
  - Nástroje pro generování vstupní zprávy XML v MS EXCEL 
  Subjekty bez nár. identifikátoru bude zakládat pouze VS RIAD, vykazující banky mohou zasílat aktualizace. Ve webové aplikaci bude subjekt označen NOTAP, ve výstupní zprávě pomocí atributu notap="T", viz Technická specifikace. Způsob evidence subjektů s identifikátory se nemění.
 • 18.2. V souvislosti s projektem nového CRÚ jsme zavedli v ČNB RIAD dvě nové vlastnosti – CNB_KAT_ZAM (kategorie počtu zaměstnanců) a CNB_KAT_OBRAT (kategorie obratu). Tyto vlastnosti používají stejný číselník jako registr RES. Hodnoty u jednotlivých subjektů jsou odvozovány (nevykazují se) z vlastností počet zaměstnanců (RIAD_NMBR_EMPLYS_C) a roční obrat (RIAD_ANNL_TRNVR_CRRNCY_C). V případě, že konkrétní hodnoty nejsou v ČNB RIAD vyplněny, ale kategorie jsou dostupné v registru RES, jsou přebírány z tohoto registru. 
  Pro externí uživatele RIAD jsou nové vlastnosti dostupné v detailu subjektu v externí aplikaci, v XML potom mezi ostatními vlastnosti pod elementem baseAttribute-auth. Do XML s číselníky a do souboru Referenční data (v3.8) byly doplněny dva nové číselníky.
  Tato úprava byla zavedena v druhé polovině února 2022 na prostředí RIAD TEST, ke konci února plánujeme zavedení na produkci.
 • 13.1. byly na prostředí RIAD Produkce nasazeny úpravy:
  - nová vstupní kontrola AS-045 (formát PSČ)
  - doplnění formátů PSČ a národních identifikátorů do XML s číselníky (+ info o lastupdate a úprava XSD, viz TS)
  - úprava XSD vstupní zprávy (omezení max délky a povolených znaků vlastností ve vstupní zprávě)
  a dále byla vystavena nová verze Technické specifikace, ve které jsou popsány výše uvedené změny + změny priority zdrojů

2021

 • 9.12. byla nasazena úprava priority zdroje ECB s důvěrností C a N na produkci
 • 6.12. byla na prostředí RIAD Test nasazena nová vstupní kontrola AS-045, která hlídá, zda vykázané PSČ splňuje požadavky na předepsaný formát (v návaznosti na požadavek ECB RIAD), viz nově publikovaný aktualizovaný soubor Referenční Data v3.7.
  Zároveň byla na prostředí RIAD Test nasazena úprava výpočtu autoritativního záznamu – nově jsou údaje z ECB RIAD s důvěrností C a N řazeny jako zdroj s nejnižší prioritou (snažíme se zabránit stavu, kdy u velkého množství zahraničních subjektů byla většina údajů důvěrná).
  Dále byla publikována nová verze Nástroje pro generování vstupní zprávy (upraveny číselníky)
 • 7.10. země GB byla odstraněna z číselníku pro kontrolu AS-027 na prostředí RIAD Produkce 
 • 14.6. došlo k převodu kódů čtyř rejstříkových soudů (součást identifikátoru DE_TRD_RGSTR_CD)
  B1204 -> B8536, B1601-> B8535, B2609 -> B8534, B2805 -> B8537
  Hodnoty identifikátorů byly upraveny (v souladu s ECB) i do minulosti. Pro zjednodušení historických oprav jsme původní hodnoty vložili jako identifikátor _OTHER DE_HRx_OLD_XJustiz s platností do 15.6.2021
 • 7.6. na produkční prostředí nasazena podpora FOP a další úpravy (ztotožnění, webové služby, více viz technická specifikace)