Informace o způsobu mimosoudního řešení sporů mezi klientem a ČNB

Vznikne-li mezi klientem – spotřebitelem a Českou národní bankou spor při poskytování platebních služeb a nepodaří-li se tento spor řešit smírnou cestou, je klient oprávněn se obrátit na finančního arbitra.

Pravomoc finančního arbitra je uvedena v zákoně č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.  

Řízení u finančního arbitra se nezpoplatňuje. Veškeré informace jsou k dispozici na internetové stránce finančního arbitra www.finarbitr.cz (externí odkaz).

Sídlo finančního arbitra je na adrese Legerova 69/1581, 110 00 Praha 1.