Sekce dohledu nad finančním trhem II

Vladimír Tomšík

prof. PhDr. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D., ředitel

Ing. Jan Sušický, Ph.D., FCCA, náměstek ředitele sekce

odbory

 • odbor dohledu poskytovatelů spotřebitelských úvěrů
  Ing. Markéta Svatošová, MSc., ředitelka odboru
 • odbor cenných papírů a dohledu obchodníků s cennými papíry
  Ing. Mgr. Martin Košař, ředitel odboru
 • odbor dohledu poskytovatelů platebních služeb a směnárníků
  Ing. Tereza Kyliánová, ředitelka odboru
 • odbor dohledu nad distribucí finančních produktů
  Mgr. Helena Břízová, ředitelka odboru
 • odbor kontroly distribuce finančních produktů
  Ing. Rostislav Šárek, ředitel odboru
 • odbor dohledu fondového investování
  Ing. Mgr. Lukáš Horáček, MSc., ředitel odboru
 • odbor správních řízení
  Mgr. Luděk Pestr, ředitel odboru
 • odbor dohledu řízení rizik IKT a AML
  Ing. Jan Bridzik, CISA, ředitel odboru

vybrané aktivity jsou zajišťovány kromě ústředí v Praze rovněž na územních pracovištích v PlzniČeských BudějovicíchÚstí nad LabemHradci KrálovéBrně a Ostravě

zajišťuje

licenční, schvalovací a povolovací činnost, notifikační a registrační činnost, výkon dohledu na dálku a na místě a rozhodování v sankčních správních řízení pro:

 • nebankovní poskytovatele spotřebitelského úvěru
 • obchodníky s cennými papíry, kteří nejsou bankou
 • poskytovatele služeb skupinového financování, kteří nejsou bankou
 • instituce elektronických peněz
 • platební instituce
 • vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
 • poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
 • správce informací o platebním účtu
 • provozovatele platebních systémů s neodvolatelností zúčtování se sídlem v České republice
 • poskytovatele služby dynamické směny měn
 • směnárníky
 • investiční zprostředkovatele
 • zprostředkovatele doplňkového penzijního spoření
 • pojišťovací zprostředkovatele a pojistníky nabízejícími možnost stát se pojištěným
 • zprostředkovatele spotřebitelského úvěru
 • akreditované osoby
 • investiční společnosti
 • samosprávné investiční fondy
 • depozitáře a hlavní administrátory investičních fondů, pokud se nejedná o banku
 • emitenty cenných papírů, s výjimkou emitentů v působnosti jiného organizačního útvaru ČNB
 • zahraniční subjekty s jednotnou evropskou licencí, která odpovídá povolení k činnosti subjektu vyjmenovaného výše, a to v rozsahu stanoveném evropským právem
 • držitele poštovní licence, jejichž poštovní licence výslovně obsahuje službu dodání peněžní částky poštovním poukazem (jen ve vztahu k poskytování platebních služeb)
  (dále jen „dohlížené subjekty“)

což zahrnuje následující činnosti:

 • licenční, schvalovací a povolovací činnost
 • notifikační a registrační činnost
 • vedení seznamů, registrů a databází dohlížených subjektů
 • dohled na dálku a na místě nad dohlíženými subjekty, zaměřený zejména na dodržování pravidel jednání a odborné péče, na obezřetné chování, dodržování povinností podle zákona o ochraně spotřebitele a na prevenci legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
 • prověřování, kontrola a sankcionování subjektů vykonávajících činnost bez příslušného oprávnění v případě, že tak tuto pravomoc ČNB stanoví právní předpisy v působnosti sekce
 • dohled subjektů po zániku či odnětí licence nebo povolení podle zvláštních právních předpisů
 • sankční činnost ve vztahu k dohlíženým subjektům
 • agenda emisí cenných papírů a jejich veřejného nabízení, s výjimkou emitentů v působnosti jiného organizačního útvaru ČNB
 • agenda ochrany spotřebitele.

Zpět na hlavní schéma