Sekce bankovních obchodů a restrukturalizace

Radek Urban

Ing. Radek Urban, ředitel sekce

odbory

 • odbor řízení měnových operací a finančních trhů
  Ing. Ivana Matalíková, ředitelka odboru
 • odbor korunových a devizových intervencí
  Mgr. Petr Frydrych, náměstek ředitele sekce pověřený řízením odboru
 • odbor správy devizových rezerv
  Mgr. Ondřej Strádal, ředitel odboru
 • odbor restrukturalizace
  Ing. Tomáš Kahoun, náměstek ředitele sekce pověřený řízením odboru

zajišťuje

 • provádění obchodů na finančních trzích, které zahrnují především  správu devizových rezerv ČNB, operace sloužící k implementaci měnové politiky, obchody pro klienty ČNB
 • přípravu návrhu vyhlášky ČNB upravující podmínky tvorby povinných minimálních rezerv
 • vyhlašování kurzu české měny k cizím měnám
 • řízení likvidity souhrnných účtů státní pokladny
 • organizaci a provádění primárních aukcí státních dluhopisů a státních pokladničních poukázek
 • správu a vymáhání vybraných pohledávek ČNB
 • plánování, financování a případné řešení krize
 • plánování, provádění a vyhodnocování simulačních krizových cvičení v oblasti řešení krize
 • výkon správní agendy v oblasti řešení krize

Zpět na hlavní schéma