Cena guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti

Česká národní banka se podpoře finanční a ekonomické gramotnosti věnuje dlouhodobě. Prostřednictvím „Ceny guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti“ se rozhodla každoročně ocenit, podpořit a propagovat tvůrce projektů, které mají zásadní význam pro rozvoj finanční a ekonomické gramotnosti v České republice.

Své doporučení na ocenění osobností dlouhodobě se věnujících propagaci finanční a ekonomické gramotnosti může až do 28. března 2025 zaslat v souladu se Statutem fyzická nebo právnická osoba působící v ČR, a to prostřednictvím webového formuláře.

O vítězi rozhoduje guvernér ČNB na základě doporučení poradního týmu.

Předchozí ročníky


Nominační formulář

Všechna pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.
 

Statut Ceny guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti

  1. Guvernér ČNB zpravidla každoročně uděluje „Cenu guvernéra ČNB za přínos k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti“ (dále jen Cena).
  2. Smyslem Ceny je ocenit viditelné přínosy a aktivity v oblasti finanční a ekonomické gramotnosti v ČR.
  3. Cena je spojena s finanční odměnou 50 000 Kč.
  4. Nositeli Ceny se mohou stát jak občané ČR, tak fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR nebo dlouhodobě působící v ČR.
  5. Výzva k předkládání návrhů na udělení Ceny spolu s doprovodnými souvisejícími informacemi je s dostatečným předstihem uveřejněna na webových stránkách ČNB (cnb.cz).
  6. Návrh na udělení Ceny mohou podat jak občané ČR, tak fyzické osoby s trvalým pobytem v ČR nebo dlouhodobě působící v ČR, nebo právnické osoby působící v ČR.
  7. Platný návrh na udělení ceny musí být podán prostřednictvím nominačního webového formuláře na stránkách ČNB. Součástí návrhu je i stručné, ale výstižné zdůvodnění přínosu a aktivit navrhovaného k rozvoji finanční a ekonomické gramotnosti. Uzavírka nominací z řad veřejnosti bude vždy na Den učitelů (28. 3. každého roku).
  8. O udělení Ceny rozhoduje guvernér ČNB na základě doporučení poradního týmu.
  9. Cena je slavnostně předávána zpravidla v prostorách ČNB nebo při jiné vhodné veřejné příležitosti spojené s aktivitami ČNB.
  10. Výsledky daného ročníku jsou uveřejněny na webových stránkách ČNB a dále propagovány.