Pravidla soutěže

Každé pondělí, počínaje 3. 5. 2010, představíme jedno zastavení na trase Dne otevřených dveří České národní banky a položíme vám soutěžní otázku týkající se daného tématu. Pod otázkou bude umístěn odkaz na webové stránky ČNB s elektronickým formulářem. Každý soutěžící bude moci vybrat odpověď ze tří možností. Po zveřejnění všech šesti otázek budou vybráni soutěžící, kteří odpověděli všechny otázky správně. Proto je nutné při vyplňování formuláře uvádět vždy stejné jméno a e-mailovou adresu. Na konci svého vystoupení na Dni otevřených dveří vybere guvernér ČNB Zdeněk Tůma jednoho výherce. Vzhledem k tomu, že se do formuláře nebudou vyplňovat jiné údaje než jméno, příjmení a e-mailová adresa, bude výherce pro ověření totožnosti kontaktován elektronickou poštou. Výhra mu bude předána po dohodě buď osobně v budově ČNB, Na Příkopě 28, nebo zaslána poštou.

Zaměstnancům České národní banky a jejich rodinným příslušníkům není účast v soutěži povolena.

Z jedné e-mailové adresy je možno zaslat na každou otázku pouze jednu odpověď. Pokud jeden soutěžící odpoví na některou otázku vícekrát různě, bude otázka považována za špatně zodpovězenou.

CENA: iPod touch 32 GB

ipod_touch