Záložna knihkupců a nakladatelů v Praze

Fondy archivu ČNB

( literatura: 67)

Časový rozsah fondu: 1920 - 1949

Obsah fondu:
Protokoly představenstva, ředitelství a dozorčí rady;
Písemnosti běžné obchodní agendy;

Rozsah: 1,3 bm

Ústav byl založen v roce 1919 jako ústav stavovský, zabýval se běžnými záloženskými obchody (jpg, 72 kB. V roce 1948 vplynul do Živnostenské banky v Praze.